Polityka prywatności i cookies

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2022r.

1. Kim jesteśmy?

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies („Polityka”) określa sposób, w jaki Mobility Benefit sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa, KRS 0000827524, NIP 5272920409, („Mobility”, „my”), działając jako administrator, przetwarza Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem serwisu https://carplatform.pl/(„Strona”).

Polityka opisuje w szczególności rodzaje danych, które przetwarzamy, cele, w jakich je wykorzystujemy, jak również podmioty, którym możemy je udostępniać oraz przysługujące Ci prawa.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną na adres hello@mobilitybenefit.pl lub pisemnie na adres Mobility Benefit sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej, dlatego pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

3.1 Korzystanie ze Strony przez niezalogowanych użytkowników

Zakres danych. Gdy przeglądasz naszą Stronę bez logowania przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie, np.: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert, podstron, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, adresu IP oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu Ci zapoznania się z wybranymi treściami umieszczonymi na naszej Stronie oraz podjęcia decyzji o założeniu konta lub udzielona przez Ciebie zgoda na używanie przez nas plików cookies.

Okres przetwarzania: Dane osobowe zebrane w powyższym celu przetwarzamy przez okres cyklu życia naszych plików cookies (więcej informacji na temat okresów przechowywania określonych plików cookies znajdziesz w sekcji „Jakich rodzajów cookies używamy?” poniżej.

3.2 Utworzenie konta użytkownika i uwierzytelnianie użytkownika

Zakres danych. Aby utworzyć dla Ciebie konto w aplikacji oraz uwierzytelnić Cię w czasie logowania przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w procesie rejestracji w szczególności: imię, Twój służbowy i prywatny adres e-mail, dane Twojego pracodawcy oraz ustanowione przez Ciebie hasło.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z Regulaminem oraz ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z art. 7 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Okres przetwarzania. Dane osobowe zebrane w powyższym celu przechowujemy przez czas trwania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta, bez względu na to, czy aktywnie korzystasz z naszej Strony. Jeżeli nie udało Ci się założyć konta gdyż Twój pracodawca nie jest jeszcze partnerem Mobility, nie będziemy przechowywać Twojego służbowego adresu poczty elektronicznej (przechowujemy go nie dłużej, niż do udzielenia odpowiedzi).

3.3 Korzystanie ze Strony po zalogowaniu

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcjonalności konta: wyświetlania/wyszukiwania ofert dot. pojazdów, obsługę zapisanych rekordów wyszukiwania oraz przeglądanych ofert, zarządzania kontem oraz złożenia zapytania ofertowego.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym to znaczy: imiona, nazwiska, prywatne i służbowe adresy poczty elektronicznej, miejsce zatrudnienia, numer telefonu, płeć, informację o wybranym modelu i wyposażeniu pojazdu, historię złożonych zapytań ofertowych, jak również dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie, np.: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert, podstron, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, adresu IP oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z Regulaminem a także zgoda na przetwarzanie plików cookies.

Okres przetwarzania. Dane osobowe zebrane w powyższym celu przechowujemy przez czas trwania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta, bez względu na to, czy aktywnie korzystasz z usług aplikacji. Po usunięciu konta Twoje dane osobowe zostają zanonimizowane (dotyczy danych osobowych wskazujących na aktywność i preferencje użytkowników) lub usunięte (dotyczy danych osobowych podawanych bezpośrednio przez użytkownika np. przy zakładaniu konta), z wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres do 3 lat od usunięcia konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). Dane osobowe użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. (więcej informacji na temat okresów przechowywania określonych plików cookies znajdziesz w sekcji „Jakich rodzajów cookies używamy?” poniżej.

3.4 Okresowa weryfikacja miejsca zatrudnienia użytkownika

Warunkiem korzystania z aplikacji jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub świadczenia usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz jednego z naszych Partnerów. Okresowo możemy weryfikować aktualność spełniania przez Ciebie tego warunku korzystania z aplikacji poprzez wysłanie wiadomości na Twój służbowy adres e-mail. Jeżeli nie przejdziesz pozytywnie tej weryfikacji, zachowasz dostęp do swojego konta w aplikacji, ale nie będziesz mieć możliwości skorzystania z usług oraz ofert naszych Partnerów.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, służbowego adresu poczty elektronicznej oraz miejsca zatrudnienia.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z Regulaminem .

Okres przetwarzania. Dane osobowe zebrane w powyższym celu przechowujemy przez czas trwania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta, bez względu na to, czy aktywnie korzystasz z usług.

3.5 Marketing usług i produktów oferowanych na Stronie, w tym przedstawianie ofert pojazdów dopasowanych do Twoich preferencji

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy informacje o treści wyrażonej przez Ciebie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, numer Twojego telefonu, Twój prywatny adres poczty elektronicznej oraz informacje o wybranych lub przeglądanych przez Ciebie modelach i wyposażeniu pojazdów oraz historię złożonych zapytań ofertowych. W przypadku korzystania z usługi LiveChat, przetwarzamy również dane udostępniane przez Ciebie w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem tej usługi. Informacje te otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub pozyskujemy je z plików cookies wykorzystywanych na Stronie.

Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe dotyczące produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości dostosowania naszej oferty do Twoich preferencji lub zainteresowań oraz udzielona przez Ciebie zgoda na otrzymywanie korespondencji marketingowej.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że przetwarzanie danych w opisany sposób nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości

Okres przetwarzania: W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania zgody lub uznania przez nas za skuteczny zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Dane osobowe użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

3.6 Przygotowanie i przedstawienie oferty użytkownikom

W celu przygotowania i przedstawienia odpowiedniej oferty, przetwarzamy dane osobowe użytkowników, które zostały nam udostępnione przez współpracujących z nami autoryzowanych dealerów, a także sami udostępniamy dealerom dane osobowe użytkowników.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy informacje o treści wyrażonej przez Ciebie zgody na przekazanie (udostępnienie) danych osobowych dealerom, a także Twoje: imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, nazwę prowadzonej działalności/spółki, adres siedziby spółki, numer NIP oraz REGON, numer prawa jazdy wraz z datą uzyskania dokumentu, a także zakres Twojego zapytania ofertowego, w tym model i wyposażenie wybranego przez Ciebie auta, oraz wskazany rodzaj umowy.

Podstawa prawna. Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży/leasingu/najmu długoterminowego samochodu (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Okres przetwarzania: W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji umowy, a w przypadku niezawarcia umowy Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane po zakończeniu czynności podjętych w celu zawarcia wspomnianej umowy, chyba że wyrazisz zgodę na to, żebyśmy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przedstawiania Ci przyszłych ofert lub do czasu odwołania zgody lub zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, który uznamy za skutecznie złożony.

3.7 Korzystanie z programu Mobility 3.0

W przypadku spełnienia przez Ciebie warunków określonych w Regulaminie programu Mobility 3.0 (dostępnym pod adresem https://carplatform.pl/221023_Regulamin_Program_Mobility30.pdf) będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci korzystania z programu Mobility 3.0, w ramach którego otrzymasz dodatkowo kartę benefitową, która co miesiąc będzie zasilana określoną kwotą, na warunkach wskazanych w Regulaminie programu Mobility 3.0. W zależności od dostępnego pakietu będziesz mógł/mogła przeznaczyć te środki na zakup dostępnych w programie Mobility 3.0 produktów lub usług związanych z motoryzacją oraz skorzystać z dostępnych zniżek na dodatkowe produkty lub usługi, których zakup opłacać będziesz z własnych środków.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy informacje o treści wyrażonego przez Ciebie oświadczenia o przystąpieniu do programu Mobility 3.0, a także wszelkie informacje o zakupionych przez Ciebie produktach lub usługach związanych z mobilnością ze środków ulokowanych przez Twojego pracodawcę, Mobility lub dealera na przyznanej Ci karcie benefitowej. Możemy także przetwarzać informacje o zakupionych przez Ciebie z środków własnych produktach lub usługach z wykorzystaniem rabatu dostępnego wyłącznie dla członków programu Mobility 3.0.

Podstawa prawna. Realizacja umowy o świadczenie przez nas usług w oparciu o Regulamin (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przetwarzania: W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas Twojego udziału w programie Mobility 3.0 oraz po zakończeniu korzystania z korzyści w ramach program przez okres wymagany przepisami prawa oraz konieczny dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami.

3.8 Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony, ułatwienie korzystania ze Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Strony

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na Stronie, takie jak: odwiedzane podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług, generowaniu statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną oraz zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego Strony.

Okres przetwarzania: w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu uznania przez nas za skuteczny zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Dane osobowe użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

3.9 Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Zakres danych. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami możemy przetwarzać niezbędne dane osobowe podane przez Ciebie na Stronie, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług oraz zakresu świadczonych usług, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Okres przetwarzania: w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń (naszych lub Twoich) mogących powstać z związku z korzystaniem z aplikacji lub Strony, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego - przez okres prowadzenia postępowania oraz 10 lat od czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

3.10 Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie na Stronie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozpoznaniu zgłoszonej skargi lub wniosku, poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami oraz użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

Okres przetwarzania: Dane przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

3.11 Live chat

Zakres danych. W przypadku korzystania z usługi LiveChat, przetwarzamy również dane udostępniane przez Ciebie w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem tej usługi.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu Ci dodatkowych informacji (zgodnie z treścią zapytania przesłanego za pośrednictwem LiveChat).

Okres przetwarzania: w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres do 6 miesięcy. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności konta. Poza danymi oznaczonymi na Stronie jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

4.1 Partnerzy

Po złożeniu przez Ciebie zapytania ofertowego za pośrednictwem Strony, będziemy udostępniać naszemu partnerowi lub naszym partnerom (w zależności od rodzaju wybranej przez Ciebie oferty) Twoje dane w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, zakres zapytania ofertowego obejmują m.in. model i wyposażenie wybranego auta oraz wskazany rodzaj umowy.

Naszymi partnerami są w szczególności: BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, AUTO FUS GROUP Sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Naszym partnerem jest również Twój pracodawca. Nie udostępniamy mu jednak szczegółowych informacji na Twój temat - pracodawca nie jest informowany o fakcie założenia konta czy też wybranych przez Ciebie ofertach. Pracodawca może otrzymać jedynie informację o ilości umów zawartych przez jego pracowników za pośrednictwem Strony w okresie nie krótszym niż miesiąc.

Naszymi partnerami są również autoryzowani dealerzy. Twoje dane osobowe możemy przekazywać (udostępniać) im w celu przygotowania dla Ciebie odpowiedniej oferty. Podstawą prawną przekazania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4.2 Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Strony.

Świadczą oni dla nas m.in. usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości e-mail, do komunikacji tekstowej i wideo, do analizy ruchu na Stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych usług i funkcjonalności konta. Jednym z naszych głównych dostawców usług, dzięki któremu możliwe jest świadczenie przez nas Programu Mobility 3.0, o którym mowa powyżej, jest Edenred Polska sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa.

Możemy przekazywać również Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którzy świadczą dla nas usługi prawne, kurierskie czy też pocztowe.

4.3 Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ponieważ korzystamy z usług Google Operations Ireland Limited (Google Workspace) i Facebook Ireland Limited (Facebook Pixel), LinkedIn, Freshmail i tym podobnych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO) i odpowiednich technicznych środków bezpieczeństwa. Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów. Możesz zawnioskować o kopię danych przekazanych poza EOG.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Przetwarzanie Twoich danych nie jest oparte na decyzjach podejmowanych automatycznie (w tym na automatycznym profilowaniu).

7.1 Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane oraz do uzyskania ich kopii.

7.2 Prawo do przenoszenia danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie.

7.3 Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe.

7.4 Prawo do usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych.

7.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

7.6 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonujemy w oparciu o nasz uzasadniony interes.

7.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

7.8 Prawo do cofnięcia wyrażonej zgodyna przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych na podstawie zgody w okresie przed jej odwołaniem.

Pamiętaj jednak, że nie zawsze będziemy mogli spełnić Twoją prośbę lub żądanie np. ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa lub niespełnienie przesłanek do uznania żądania. Poinformujemy Cię o podjętych działaniach lub o powodach odmowy ich podjęcia. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji 2 powyżej „Jak się z nami skontaktować?”

Jeśli uważasz, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, powołanego do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Dla Twojej wygody i w celach informacyjnych na naszej Stronie możemy zamieszczać odnośniki do innych stron internetowych. Inne strony internetowe, do których zamieszczamy odnośniki, zazwyczaj publikują własne polityki dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w przypadku odwiedzania takich stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na innych stronach internetowych, za same strony ani za praktyki prowadzących je podmiotów dotyczące prywatności.

Ponadto, możemy przetwarzać Twoje dane pozyskane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jeżeli odwiedzasz nasze profile (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter), w tym uczestniczysz w różnych naszych akcjach organizowanych w takich serwisach społecznościowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane za pośrednictwem tych profili, m.in. Twoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe (avatar), informacje zawarte w Twoich postach i komentarzach. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes - pozwala nam to na budowanie pozytywnych relacji z naszymi użytkownikami lub użytkownikami niezalogowanymi w mediach społecznościowych. Dane w tym zakresie będziemy przetwarzać przez okres funkcjonowania naszego profilu lub do czasu zgłoszenia Twojego sprzeciwu.

9.1 Czym są pliki cookies i inne informacje?

Na Stronie wykorzystujemy pliki „cookie”.

Pliki „cookie” to pliki tekstowe przesyłane przez strony internetowe na komputer lub inne połączone z Internetem Twoje urządzenie, które umożliwiają jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej przeglądarki lub zachowanie informacji o jej ustawieniach.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Rejestrują one w szczególności takie dane jak: kliknięcia na Stronie, odwiedziny na Stronie (głównej i podstronach) czy też dane dotyczące korzystania z określonych usług na Stronie.

Ponadto, stosujemy rozwiązania pozwalające nam na rozpoznawanie urządzeń (w oparciu o analizę zebranych informacji dotyczących Twojego urządzenia), token użytkownika oraz rozwiązania pomagające nam określić, czy z danej przeglądarki miało już miejsce logowanie do aplikacji (poprzez nadanie identyfikatora danym wynikającym z użycia urządzenia).

9.2 W jakich celach używamy plików cookies i innych informacji?

Wykorzystujemy je w następujących celach:

a) w celu zapewnienia bezpieczeństwa np. w celu wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony (w tym celu przechowujemy listę adresów IP, z których łączą się z aplikacją użytkownicy, aby ograniczyć ryzyko ataków DDoS oraz wykorzystujemy rozwiązania pomagające nam określić, czy z danej przeglądarki miało już miejsce logowanie do aplikacji);

b) utrzymania Twojej sesji (jeśli jesteś zalogowany) oraz umożliwienia Ci skorzystania z usług dostępnych w ramach Strony, co oznacza, że nie musisz ponownie dokonywać logowania na każdej podstronie Strony (w tym celu nadajemy użytkownikom unikalny i zaszyfrowany token, przechowywany w przeglądarce użytkownika);

c) przygotowania statystyk dotyczących wyświetleń stron i podstron Strony (analityczne pliki cookies) - używamy plików cookies naszych partnerów (np. Google Analytics) w celu liczenia wizyt na Stronie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Strony lub jej części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Strony oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.

d) w celu umożliwienia Ci skorzystania z usługi LiveChat.

9.3 Z jakich rodzajów plików cookies i innych informacji korzystamy?

Na Stronie Mobility stosuje następujące pliki cookies i inne informacje:

Nazwa pliku cookieDostawcaCelOkres przechowywania
PREFERENCYJNE
li_gclinkedin.comPrzechowywanie wyrażonych zgód na poszczególne pliki cookies2 lata
test_cookiedoubleclick.netSprawdzanie kompatybilności przeglądarki użytkownika z wykorzystywanymi na stronie plikami1 dzień
NIEZBĘDNE
@@lc_auth_token:#secure.livechatinc.comIdentyfikacja użytkowników strony w celu optymalizacji funkcjonalności czatu na stronie internetowejTrwały
__lc_cidaccounts.livechatinc.comNiezbędny do działania funkcji chatboxa na stronie internetowej2 lata
__lc_cstaccounts.livechatinc.comNiezbędny do działania funkcji chatboxa na stronie internetowej2 lata
_oauth_redirect_detectoraccounts.livechatinc.comIdentyfikacja użytkowników strony w celu optymalizacji funkcjonalności czatu na stronie internetowej1 dzień
langads.linkedin.comZapamiętywanie wybranego przez użytkownika języka na stroniePodczas sesji
side_storage_#secure.livechatinc.comTrwały
STATYSTYCZNE
_gacarplatform.plZbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej2 lata
_gatcarplatform.plUstalenie przepustowości strony internetowe1 dzień
_gidcarplatform.plZbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej1 dzień
_hjAbsoluteSessionInProgresscarplatform.plUstalenie ilości wyświetleń strony przez użytkownika1 dzień
_hjFirstSeencarplatform.plUstalenie czy użytkownik odwiedza stronę pierwszy raz1 dzień
_hjIncludedInPageviewSamplecarplatform.plUstalenie czy interakcje użytkownika są uwzględnione w danych analitycznych strony internetowej1 dzień
_hjIncludedInSessionSamplecarplatform.plRejestrowanie zachowań użytkowników strony internetowej1 dzień
hjRecordingLastActivitycarplatform.plZbieranie danych behawioralnych do statystykPodczas sesji
_hjSession_#carplatform.plZbieranie danych statystycznych o użytkownikach strony internetowej1 dzień
_hjSessionUser_#carplatform.plZbieranie danych statystycznych o użytkownikach strony internetowej1 rok
_livechat_has_visitedsecure.livechatinc.comIdentyfikacja użytkowników w celu dostosowania funkcjonalności chatbox.Trwałe
AnalyticsSyncHistorylinkedin.comSynchronizacja danych z administratorem trzeciej strony30 dni
hjViewportIdcarplatform.plPozyskiwanie danych behawioralnychPodczas sesji
MARKETINGOWE
_fbpcarplatform.plDostarczanie spersonalizowanych reklam (Facebook)3 miesiące
gcl_aucarplatform.plDostarczanie spersonalizowanych reklam (Google AdSense)3 miesiące
_hjRecordingEnabledcarplatform.plOptymalizacja wyświetlanych reklaPodczas sesji
bcookielinkedin.comZbieranie danych o wykorzystywaniu innych usług (LinkedIn)2 lata
bscookielinkedin.comZbieranie danych o wykorzystywaniu innych usług (LinkedIn)2 lata
langlinkedin.comWykorzystanie przycisku „Obserwuj nas” przekierowującego na profil na LinkedInPodczas sesji
lidclinkedin.comZbieranie danych o wykorzystywaniu innych usług (LinkedIn)1 dzień
pagead/1p-user-list/#google.comObserwacja zainteresowania określonymi produktamiPodczas sesji
trfacebook.comDostarczanie reklam przez FacebookPodczas sesji
UserMatchHistorylinkedin.comŚledzenie użytkowników na kilku stronach w celu dostosowania reklam30 dni
INNE
11952573:statesecure.livechatinc.comTrwałe
persist:authcarplatform.plTrwałe
persist:cookiescarplatform.plTrwałe

9.4 Jak zarządzać plikami cookies i innymi informacjami?

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak sam skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki cookies nie były zapisywane na Twoim urządzeniu (może to dotyczyć albo wszystkich plików cookies, albo plików cookies stron trzecich), a także usunąć pliki cookies, które już zostały zapisane.

W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „ Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookies oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Poniżej znajdują się linki do informacji o ustawieniach cookies, w tym informacji o tym usuwać cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Niniejsza Polityka prywatności i cookies może być okresowo aktualizowana. Informację o wszelkich istotnych zmianach w tym dokumencie zamieścimy na Stronie, a w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej aktualizacji.

W celu zapewnienia dostępu do naszej strony internetowej, analizy ruchu na stronie, dopasowywania prezentowanych informacji do Twoich preferencji i zainteresowań używamy własnych i zewnętrznych plików cookies. Ze względu na Twoją wygodę oraz dla dostarczenia Ci pozytywnych doświadczeń w korzystaniu z naszej strony i wysokiej jakości informacji zalecamy, abyś udzielił zgody na stosowanie plików cookies w pełnym zakresie, Twoja zgoda pozwoli nam również na przekazywanie określonych informacji dotyczących użytkowania przez Ciebie naszej strony podmiotom, które świadczą nam usługi w zakresie komunikacji w mediach społecznościowych, reklamy oraz analiz. Wybierając przycisk „Akceptuję wszystkie” i kontynuując korzystanie ze strony bez zmiany ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie przez Mobility Benefit sp. z o.o. plików cookies w zakresie, w jakim nie są one niezbędne dla prawidłowego działania strony lub poszczególnych jej funkcjonalności, tj. w celu analitycznym i marketingowym. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zamknięcie tego okna przyciskiem „X” w jego prawym, górnym rogu będzie równoznaczne z brakiem zgody na używanie plików cookies w wyżej wskazanych celach. Możesz też zarządzać swoimi preferencjami w zakresie korzystania przez nas z plików cookies klikając w przycisk „Zarządzaj ustawieniami”. Dowiedz się więcej o zasadach, na jakich przetwarzamy pliki cookies, z naszej Polityki prywatności i cookies.
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Tutaj możesz dokonać ustawień plików cookies, innych niż konieczne do zapewnienia Ci dostępu do naszej strony internetowej i korzystania z jej funkcjonalności.
PERSONALIZACJA I WYŚWIETLANIE REKLAM NA STRONIE MOBILITY BENEFIT SP. Z O.O.
PREZENTACJA SPERSONALIZOWANYCH REKLAM NA STRONACH ZEWNĘTRZNYCH