Polityka prywatności i cookies

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2021r.

1. Kim jesteśmy?

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies („Polityka”) określa sposób, w jaki Mobility Benefit sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 70, 00-838 Warszawa, KRS 0000827524, NIP 5272920409, („Mobility”, „my”), działając jako administrator, przetwarza Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem serwisu https://carplatform.pl/ („Strona”).

Polityka opisuje w szczególności rodzaje danych, które przetwarzamy, cele, w jakich je wykorzystujemy, jak również podmioty, którym możemy je udostępniać oraz przysługujące Ci prawa.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną na adres: hello@mobilitybenefit.pl lub pisemnie na adres Mobility Benefit sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 70, 00-838 Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych w Mobility Benefit jest Damian Klimas, adres e-mail: damian@dotlaw.co.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej, dlatego pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

3.1 Korzystanie ze Strony przez niezalogowanych użytkowników

Zakres danych. Gdy przeglądasz naszą Stronę bez logowania przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie, np.: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie treści, podstron, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, adresu IP oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu Ci zapoznania się z wybranymi treściami umieszczonymi na naszej Stronie oraz podjęcia decyzji o założeniu konta lub udzielona przez Ciebie zgoda na używanie plików cookies w celach analitycznych.

Okres przetwarzania: Dane osobowe zebrane w powyższym celu przetwarzamy przez okres cyklu życia naszych plików cookies (więcej informacji na temat okresów przechowywania określonych plików cookies znajdziesz w sekcji „Z jakich rodzajów plików cookies i innych informacji korzystamy?” poniżej).

3.2 Utworzenie konta użytkownika i uwierzytelnianie użytkownika

Zakres danych. Aby utworzyć dla Ciebie konto oraz uwierzytelnić Cię w czasie logowania przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w procesie rejestracji tj.: Twoje imię i nazwisko, Twój służbowy i prywatny adres e-mail, dane Twojego pracodawcy oraz ustanowione przez Ciebie hasło.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z Regulaminem oraz ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z art. 7 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Okres przetwarzania. Dane osobowe zebrane w powyższym celu przechowujemy przez czas trwania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta, bez względu na to, czy aktywnie korzystasz z naszej Strony. Jeżeli nie udało Ci się założyć konta gdyż Twój pracodawca nie jest jeszcze partnerem Mobility, nie będziemy przechowywać Twojego służbowego adresu poczty elektronicznej (przechowujemy go nie dłużej, niż do udzielenia odpowiedzi).

3.3 Korzystanie ze Strony po zalogowaniu

Przetwarzamy Twoje dane osobowe aby umożliwić Ci korzystanie z funkcjonalności konta: wyświetlania/wyszukiwania informacji dotyczących pojazdów, obsługę zapisanych rekordów wyszukiwania oraz przeglądanych treści, zarządzania kontem oraz złożenia zapytania ofertowego.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym to znaczy: imiona, nazwisko, prywatne i służbowe adresy poczty elektronicznej, miejsce zatrudnienia, numer telefonu, płeć, informację o wybranym modelu i wyposażeniu pojazdu, historię złożonych zapytań ofertowych, jak również dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie, np.: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert, podstron, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, adresu IP oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z Regulaminem, a także zgoda na używanie plików cookies w celach analitycznych.

Okres przetwarzania. Dane osobowe zebrane w powyższym celu przechowujemy przez czas trwania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta, bez względu na to, czy aktywnie korzystasz z naszej strony. Po usunięciu konta Twoje dane osobowe zostają zanonimizowane/usunięte, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres do 3 lat od usunięcia konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszej Strony). Dane osobowe użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. (więcej informacji na temat okresów przechowywania określonych plików cookies znajdziesz w sekcji „Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy?” poniżej).

3.4 Okresowa weryfikacja miejsca zatrudnienia użytkownika

Warunkiem korzystania z naszej Strony jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wykonywanie czynności w ramach umowy zlecenia lub świadczenie usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz jednego z naszych partnerów. Okresowo możemy weryfikować aktualność spełniania przez Ciebie tego warunku poprzez wysłanie wiadomości na Twój służbowy adres nie częściej niż raz w miesiącu. Jeżeli nie przejdziesz pozytywnie tej weryfikacji, zachowasz dostęp do swojego konta w, ale nie będziesz mieć możliwości skorzystania z usług oraz ofert naszych partnerów.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, służbowego adresu poczty elektronicznej oraz miejsca zatrudnienia.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z Regulaminem.

Okres przetwarzania. Dane osobowe zebrane w powyższym celu przechowujemy przez czas trwania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta, bez względu na to, czy aktywnie korzystasz z naszej Strony.

3.5 Marketing usług i produktów oferowanych na Stronie, w tym przedstawianie ofert pojazdów dopasowanych do Twoich preferencji

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy informacje o treści wyrażonej przez Ciebie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, numer Twojego telefonu, Twój prywatny adres poczty elektronicznej oraz informacje o wybranych lub przeglądanych przez Ciebie modelach i wyposażeniu pojazdów oraz historię złożonych zapytań ofertowych. W przypadku korzystania z usługi LiveChat, przetwarzamy również dane udostępniane przez Ciebie w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem tej usługi. Informacje te otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub pozyskujemy je z plików cookies wykorzystywanych na Stronie.

Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe dotyczące produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości dostosowania naszej oferty do Twoich preferencji lub zainteresowań oraz udzielona przez Ciebie zgoda na otrzymywanie korespondencji marketingowej i zgoda na używanie plików cookies w celach marketingowych.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że przetwarzanie danych w opisany sposób nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości

Okres przetwarzania: W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania zgody lub uznania przez nas za skuteczny zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Dane osobowe użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies (więcej informacji na temat okresów przechowywania określonych plików cookies znajdziesz w sekcji „Z jakich rodzajów plików cookies i innych informacji korzystamy?” poniżej).

3.6 Przygotowanie i przedstawienie oferty użytkownikom

W celu przygotowania i przedstawienia odpowiedniej oferty, przetwarzamy dane osobowe użytkowników, które zostały nam udostępnione przez współpracujących z nami autoryzowanych dealerów, a także sami udostępniamy dealerom dane osobowe użytkowników.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy informacje o treści wyrażonej przez Ciebie zgody na przekazanie (udostępnienie) danych osobowych dealerom, a także Twoje: imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, nazwę prowadzonej działalności/spółki, adres siedziby spółki, numer NIP oraz REGON, numer prawa jazdy wraz z datą uzyskania dokumentu, a także zakres Twojego zapytania ofertowego, w tym model i wyposażenie wybranego przez Ciebie auta, oraz wskazany rodzaj umowy.

Podstawa prawna. Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Okres przetwarzania: W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania zgody lub uznania przez nas za skuteczny zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

3.7 Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony, ułatwienie korzystania ze Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Strony

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na Stronie, takie jak: odwiedzane podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług, generowaniu statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną oraz zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego Strony.

Okres przetwarzania: w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu uznania przez nas za skuteczny zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Dane osobowe użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

3.8 Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Zakres danych. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami możemy przetwarzać niezbędne dane osobowe podane przez Ciebie na Stronie, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług oraz zakresu świadczonych usług, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Okres przetwarzania: w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń (naszych lub Twoich) mogących powstać z związku z korzystaniem z aplikacji lub Strony, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego - przez okres prowadzenia postępowania oraz 10 lat od czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

3.9 Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie na Stronie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozpoznaniu zgłoszonej skargi lub wniosku, poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami oraz użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

Okres przetwarzania: Dane przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

3.10 Live chat

Zakres danych. W przypadku korzystania z usługi LiveChat, przetwarzamy również dane udostępniane przez Ciebie w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem tej usługi.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu Ci dodatkowych informacji (zgodnie z treścią zapytania przesłanego za pośrednictwem LiveChat).

Okres przetwarzania: w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres do 6 miesięcy. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności konta. Poza danymi oznaczonymi na Stronie jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

4.1 Partnerzy

Po złożeniu przez Ciebie zapytania ofertowego za pośrednictwem Strony, będziemy udostępniać naszemu partnerowi lub naszym partnerom (w zależności od rodzaju wybranej przez Ciebie oferty) Twoje dane w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, zakres zapytania ofertowego obejmująca m.in. model i wyposażenie wybranego auta oraz wskazany rodzaj umowy.

Naszymi partnerami są w szczególności BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Naszym partnerem jest również Twój pracodawca. Nie udostępniamy mu jednak szczegółowych informacji na Twój temat - pracodawca nie jest informowany o fakcie założenia konta czy też wybranych przez Ciebie ofertach. Pracodawca może otrzymać jedynie informację o ilości umów zawartych przez jego pracowników za pośrednictwem Strony w okresie nie krótszym niż miesiąc.

Naszymi partnerami są również autoryzowani dealerzy. Twoje dane osobowe możemy przekazywać (udostępniać) im w celu przygotowania dla Ciebie odpowiedniej oferty. Podstawą prawną przekazania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4.2 Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Strony.

Świadczą oni dla nas m.in. usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości e-mail, do komunikacji tekstowej i wideo na Stronie, do analizy ruchu na Stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych usług i funkcjonalności konta.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać również innym odbiorcom, którzy świadczą dla nas usługi prawne, kurierskie czy też pocztowe.

4.3 Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie, konkretnych postępowań.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i nie przekazujemy ich poza EOG.

Nie podejmujemy decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały, opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych, w tym ich profilowaniu.

7.1 Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas wykorzystywane, informacji na temat ich przetwarzania oraz do uzyskania ich kopii;

7.2 Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe;

7.3 Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe;

7.4 Prawo do usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, gdy są one przetwarzane bezpodstawnie;

7.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oznaczające wstrzymanie operacji na danych lub ich nieusuwanie;

7.6 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, który to sprzeciw podyktowany jest szczególną sytuacją, w której się znajdujesz;

7.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego w celach marketingu bezpośredniego;

7.8 Prawo do cofnięcia wyrażonej zgodyna wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem;

Pamiętaj jednak, że nie zawsze będziemy mogli spełnić Twoją prośbę lub żądanie np. ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa lub niespełnienie przesłanek do uznania żądania. Poinformujemy Cię o podjętych działaniach lub o powodach odmowy ich podjęcia. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji 2 powyżej „Jak się z nami skontaktować?

Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, powołanego do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Dla Twojej wygody i w celach informacyjnych na naszej Stronie możemy zamieszczać odnośniki do innych stron internetowych. Inne strony internetowe, do których zamieszczamy odnośniki, zazwyczaj publikują własne polityki dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w przypadku odwiedzania takich stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na innych stronach internetowych, za same strony ani za praktyki prowadzących je podmiotów dotyczące prywatności.

Ponadto, możemy przetwarzać Twoje dane pozyskane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jeżeli odwiedzasz nasze profile (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter), w tym uczestniczysz w różnych naszych akcjach organizowanych w takich serwisach społecznościowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane za pośrednictwem tych profili, m.in. Twoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe (avatar), informacje zawarte w Twoich postach i komentarzach. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes - pozwala nam to na budowanie pozytywnych relacji z naszymi użytkownikami lub użytkownikami niezalogowanymi w mediach społecznościowych. Dane w tym zakresie będziemy przetwarzać przez okres funkcjonowania naszego profilu lub do czasu zgłoszenia Twojego sprzeciwu.

9.1 Czym są pliki cookies i inne informacje?

Na Stronie wykorzystujemy pliki „cookie”.

Pliki „cookie” to pliki tekstowe przesyłane przez strony internetowe na komputer lub inne połączone z Internetem Twoje urządzenie, które umożliwiają jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej przeglądarki lub zachowanie informacji o jej ustawieniach.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Rejestrują one w szczególności takie dane jak: kliknięcia na Stronie, odwiedziny na Stronie (głównej i podstronach) czy też dane dotyczące korzystania z określonych informacji i funkcjonalności na Stronie.

Mówiąc o „plikach cookies” mamy na myśli również inne podobne technologie instalowania i gromadzenia informacji na urządzeniu, takich jak pliki cookie flash, sygnały nawigacyjne lub błędy w sieci Web, piksele, technologie HTML5 (pamięć lokalna). Pod pojęciem „plików cookies” rozumiemy także techniki fingerprinting polegające na łączeniu informacji, które pomagają nam zidentyfikować Twoje urządzenie. Technologie te współpracują z plikami cookies w celu gromadzenia i przechowywania informacji na Twoim urządzeniu, zapewnienia określonych funkcji na naszej Stronie lub w celu wyświetlania reklam na innych stronach internetowych.

Ze względu na czas przechowywania pliki cookies dzielą się na:

  • stałe – pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej, z której korzystasz na urządzeniu, do momentu, kiedy je usuniesz bądź do z góry określonego przez nas czasu;
  • sesyjne (tymczasowe) – pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej, z której korzystasz na urządzeniu, do momentu zakończenia sesji, zamknięcia przeglądarki, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której pliki cookies zostały zamieszczone.

Ze względu na właściciela plików cookies można je podzielić na:

  • własne - wysyłane i instalowane na Twoim urządzeniu przez nas i pochodzące z naszej Strony;
  • zewnętrzne - wysyłane i instalowane na Twoim urządzeniu przez podmioty trzecie, pochodzące ze stron internetowych, która nie są zarządzane przez nas, ale przez te inne podmioty; każdy z nich określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności.

9.2 W jakich celach używamy plików cookies i innych informacji?

Wykorzystujemy je w następujących celach:

a) zapewnienia bezpieczeństwa Twojej sesji, np. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony (pliki cookies konieczne); w tym celu przechowujemy listę adresów IP, z których użytkownicy łączą się ze Stroną, aby ograniczyć ryzyko ataków DDoS oraz wykorzystujemy rozwiązania pomagające nam określić, czy z danej przeglądarki miało już miejsce logowanie do Strony;

b) utrzymania Twojej sesji oraz umożliwienia skorzystania z usług dostępnych w ramach Strony dzięki czemu nie musisz ponownie logować się na każdej podstronie Strony (pliki cookies konieczne); w tym celu dajemy użytkownikom unikalny i zaszyfrowany token, przechowywany w przeglądarce internetowej, z której użytkownik korzysta;

c) zapamiętania dokonanych przez Ciebie wyborów ustawienia interfejsu Strony, np. kraju, z którego odwiedzasz naszą Stronę, języka, w którym chcesz, aby prezentować Ci treści zamieszczone na Stronie, ewentualne wprowadzone przez Ciebie zmiany wielkości fontów i innych parametrów Strony, które możesz ustawić indywidualnie, aby poprawić sobie komfort i przyjemność korzystania z niej (pliki cookies funkcjonalne);

d) przygotowania statystyk dotyczących wyświetleń Strony i jej podstron (pliki cookies analityczne); w tym celu używamy plików cookies naszych dostawców usług(np. Google Analytics), aby zliczać liczbę wizyt na Stronie, określać czas ich trwania oraz sprawdzać, które części Strony i które jej podstrony były najczęściej odwiedzane, oraz z jakich funkcjonalności oferowanych na Stronie użytkownicy najczęściej korzystali; . zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Strony oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług); takie działanie możliwe jest tylko, jeśli udzielisz na to zgody;

marketingowym, zarówno do prezentowania Ci spersonalizowanych reklam lub innych treści o charakterze handlowym na naszej Stronie, jak też na innych stronach internetowych, do czego wykorzystujemy narzędzia tzw. remarketingu (oferowane przez np. Facebook, Google), (pliki cookies reklamowe); w tym celu śledzimy Twój ruch na naszej Stronie, jak również możemy wykorzystywać informacje pochodzące z plików cookies umieszczonych w Twoim urządzeniu na innych stronach internetowych; uzyskane w ten sposób informacje będziemy łączyć z Twoimi danymi osobowymi, podanymi w procesie rejestracji; dzięki temu możemy kierować do Ciebie reklamę opartą na Twoich preferencjach i ujawnionym wcześniej zapotrzebowaniu lub zainteresowaniu konkretną usługą lub produktem; takie działanie możliwe jest tylko, jeśli udzielisz na to zgody;

umożliwienia Ci skorzystania z usługi LiveChat

9.3 Z jakich rodzajów plików cookies i innych informacji korzystamy?

Na Stronie Mobility stosuje następujące pliki cookies i inne informacje:

Nazwa plikuDostawcaCelOkres przechowywania
_gaGoogleAnaliza aktywności użytkownika na stronie2 lata
_gat_gtag_UA_172421309_1GoogleAnaliza aktywności użytkownika na stronie1 minuta
_gidGoogleAnaliza aktywności użytkownika na stronie1 dzień
__livechatLiveChatUsługa LiveChat3 lata 1 miesiąc
__lc2_cidLiveChatUsługa LiveChat3 lata
__lc2_cstLiveChatUsługa LiveChat3 lata
__lc_cidLiveChatUsługa LiveChat3 lata
__lc_cstLiveChatUsługa LiveChat3 lata
rcLiveChatUsługa LiveChat1 rok
CASIDLiveChatUsługa LiveChatPo zakończeniu sesji przeglądania
Local StorageMobility BenefitUtrzymanie sesji zalogowanego użytkownika oraz ustawień prywatnościTrwałe

9.4 Jak zarządzać plikami cookies i innymi informacjami?

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak sam skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej z której korzystasz w taki sposób, aby pliki cookies nie były zapisywane na Twoim urządzeniu (może to dotyczyć, albo wszystkich plików cookies, albo tylko części z nich, np. plików cookies stron trzecich), a także usunąć pliki cookies, które już zostały zapisane.

W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „ Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookies oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Poniżej znajdują się linki do informacji o ustawieniach plików cookies, w tym informacji o tym jak blokować i usuwać pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Niniejsza Polityka prywatności i cookies może być okresowo aktualizowana. Informację o wszelkich istotnych zmianach w tym dokumencie zamieścimy na Stronie, a w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej aktualizacji.

W celu zapewnienia dostępu do naszej strony internetowej, analizy ruchu na stronie, dopasowywania prezentowanych informacji do Twoich preferencji i zainteresowań używamy własnych i zewnętrznych plików cookies. Ze względu na Twoją wygodę oraz dla dostarczenia Ci pozytywnych doświadczeń w korzystaniu z naszej strony i wysokiej jakości informacji zalecamy, abyś udzielił zgody na stosowanie plików cookies w pełnym zakresie, Twoja zgoda pozwoli nam również na przekazywanie określonych informacji dotyczących użytkowania przez Ciebie naszej strony podmiotom, które świadczą nam usługi w zakresie komunikacji w mediach społecznościowych, reklamy oraz analiz. Wybierając przycisk „Akceptuję wszystkie” i kontynuując korzystanie ze strony bez zmiany ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie przez Mobility Benefit sp. z o.o. plików cookies w zakresie, w jakim nie są one niezbędne dla prawidłowego działania strony lub poszczególnych jej funkcjonalności, tj. w celu analitycznym i marketingowym. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zamknięcie tego okna przyciskiem „X” w jego prawym, górnym rogu będzie równoznaczne z brakiem zgody na używanie plików cookies w wyżej wskazanych celach. Możesz też zarządzać swoimi preferencjami w zakresie korzystania przez nas z plików cookies klikając w przycisk „Zarządzaj ustawieniami”. Dowiedz się więcej o zasadach, na jakich przetwarzamy pliki cookies, z naszej Polityki prywatności i cookies.
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Tutaj możesz dokonać ustawień plików cookies, innych niż konieczne do zapewnienia Ci dostępu do naszej strony internetowej i korzystania z jej funkcjonalności.
PERSONALIZACJA I WYŚWIETLANIE REKLAM NA STRONIE MOBILITY BENEFIT SP. Z O.O.
PREZENTACJA SPERSONALIZOWANYCH REKLAM NA STRONACH ZEWNĘTRZNYCH